Honderden oplossingen

Welke toepassing zoekt u?

Hieronder vindt u de toepassingen die het meest voorkomen in Nederland. Heeft u vragen naar aanleiding van deze catalogus, of denkt u na over de toepassing in uw huis, wijk, fabriek of onderneming, dan kunt op altijd contact opnemen met de Vereniging Vloeibaar Gas of een van de leden.
Toepassingen
Thuis
Propaan is bijzonder geschikt als alternatief voor aardgas. Een CV-ketel op propaan is een eenvoudige oplossing tegen relatief lage investeringskosten. Een individueel huis of gebouw kan met een eigen propaantank eenvoudig worden voorzien van energie. Een propaantank is in een individueel huishouden ook perfect combineerbaar met zonnepanelen, warmtepompen of andere duurzame energie. Propaan blijft flexibel. Na de overstap op propaan kunt u blijven nadenken en investeren in de energievoorziening van uw huis, en deze uitbreiden of aanpassen met energiebesparende maatregelen.

Bekijk thema 'Thuis'

Toepassingen
Recreatie
De charme van een camping, vakantiepark of recreatiegebied is onder andere dat deze vaak gelegen zijn in een landelijk gebied. Dit zijn gebieden waar echter in veel gevallen geen aardgasaansluiting aanwezig is. Hier is propaan als jaren de milieuvriendelijke energieoplossing voor de verwarming, de warm watervoorziening en om op te koken.

Bekijk thema 'Recreatie'

Toepassingen
Propaan in SNG
SNG staat voor Synthetic Natural Gas en is feitelijk een kunstmatig gemaakt aardgas. De oorsprong komt uit landen waar de aardgassystemen door bijvoorbeeld aardbevingen kapot gingen. Met een SNG-installatie kan men na een ramp snel door met de gastoevoer in de bestaande systemen. Echter in plaats van aardgas wordt het systeem gevoed door een mengsel van propaan en lucht. Deze systemen worden ook gebruikt als back up installaties bij bijvoorbeeld ziekenhuizen, scholen en andere gemeenschappelijke gebouwen. Het systeem levert een propaan/lucht mengsel wat dezelfde verbrandingswaarde heeft van aardgas zodat er aan de verbrandingstoestellen niets gewijzigd hoeft te worden.

Bekijk thema 'Propaan in SNG'

Toepassingen
Petrochemie
Met de ontwikkeling in de petrochemische industrie krijgt propaan meer aandacht als basisgrondstof voor de chemische industrie. Bij de chemische productie kan propaan worden omgezet in ethyleen, propyleen, butyleen of butadieen door middel van een scheidingsproces. Dit proces wordt kraken genoemd, waarbij het propaan of een andere grondstof aan hoge temperaturen wordt blootgesteld om de moleculen te breken en de verbindingen te vormen.

Bekijk thema 'Petrochemie'

Toepassingen
Onderweg (Autogas)
In 2030 moet de Nederlandse mobiliteitssector minimaal 7,3 megaton CO2-besparing gerealiseerd hebben. Deze opdracht vloeit voort uit het klimaatakkoord. Ook fijnstof is een toenemend probleem. Vele alarmerende onderzoeken geven aan dat fijnstofuitstoot, deels afkomstig van de mobiliteitssector, een aanzienlijk effect heeft op de levensverwachting. Recent kwam hier nog de stikstofcrisis bij. Ook hier zijn auto’s een belangrijke bron van uitstoot en werd, tot frustratie van velen, de maximumsnelheid naar 100 verlaagd.

Bekijk thema 'Onderweg (Autogas)'

Toepassingen
Industrie
Voor het op temperatuur houden van opslagruimtes van bedrijven kan propaan als energiebron dienen voor infrarood-, warme lucht- of straalkachels. Dit is goedkoop, milieuvriendelijk en betrouwbaar. Daarnaast is propaan het milieuvriendelijke en economisch alternatief voor productieprocessen zoals stomen, koken, bakken of drogen met een hoog energieverbruik.

Bekijk thema 'Industrie'

Toepassingen
In de wijk
Propaan is ook in te zetten in een netwerk of decentraal energiesysteem. Het lijkt op het nationale aardgasnetwerk, maar dan lokaal. Hierdoor is een wijk of cluster van woningen of bedrijven eenvoudig met elkaar te verbinden. Afrekening gebeurt op basis van gasmeters, net als bij een aardgasnetwerk. Door te werken met biopropaan ontstaat op deze manier een duurzame collectieve oplossing: één tank, meerdere woningen. De woningen blijven individueel te monitoren met gasmeters en de mogelijkheid blijft bestaan om een individueel overschakelen te schakelen naar andere duurzame energiebron of deze te combineren met propaangas. Ook een lokaal warmtenet of ketelhuis is uitstekend te verwarmen met propaan. Hier zijn ook weer combinaties met andere duurzame opties mogelijk, zoals een situatie waarbij een warmtepomp een groot deel van de warmte levert en een propaanketel de pieken opvangt en in tijden van onderhoud actief is. Dat resulteert in een efficiënte warmtevoorziening die gebruik maakt van verschillende bronnen: een duurzame warmtepomp voor de basisenergie aangevuld met extra energie van propaan.

Bekijk thema 'In de wijk'

Toepassingen
Horeca

Bekijk thema 'Horeca'

Toepassingen
De bouw
De energievoorziening op de bouwplaats is niet altijd eenvoudig. Bouwstroom is vaak aanwezig, maar voor verwarming zijn meestal geen voorzieningen aanwezig. Propaan is een ideale brandstof voor het verwarmen van de bouwkeet, maar ook voor bijvoorbeeld het uitharden van beton of het drogen van bouwwerken.

Bekijk thema 'De bouw'

Toepassingen
Agrarische industrie
Voor veel agrarische ondernemers, vooral akkerbouwers en veehouders, is het gebruik van propaangas heel vertrouwd. In de buitengebieden van Nederland zijn meer dan 30.000 huishoudens en bedrijven niet aangesloten op het aardgasnetwerk. Het overgrote deel hiervan maakt gebruik van propaan als energiebron. Agrarische industrie is in verschillende sectoren onder te verdelen. Denk dan aan veeteelt, visteelt en bosbouw. Een gas als propaan is zeer geschikt voor deze industrie. In tegenstelling tot stookolie is propaan niet vervuilend. De verbranding van propaan niet alleen schoon, maar ook goed regelbaar.

Bekijk thema 'Agrarische industrie'

Inloggen