Drijfgassen

Recreatie

Drijfgassen

Propaan wordt verder ingezet als drijfgas in spuitbussen. Een drijfgas is een gas dat in spuitbussen wordt gebruikt om de inhoud onder druk te zetten, zodat deze naar buiten ontwijkt als het ventiel wordt ingedrukt. De aerosol industrie gebruikt propaan ter vervanging van Chloorfluorkoolstofverbindingen, bekend als CFK’s. CFK’s zijn verantwoordelijk voor de gaten in de ozonlaag. Bovendien hebben CFK’s een 5700 tot 11900 keer groter broeikas- effect dan CO2. Alternatieven zijn bijvoorbeeld dimethylether, lachgas, samengeperste lucht en koolzuurgas.

Propaan /butaanmengsels (propaan, n-butaan en iso-butaan) zijn hier ook milieuvriendelijke oplossingen en worden tegenwoordig in de meeste spuitbussen gebruikt. Bijvoorbeeld door fabrikanten van pesticiden, luchtverfrissers, parfums, cosmetica, spuitverf en verpakkingsmateriaal van voedingskwaliteit. Een voordeel van cfk’s en propaan/butaanmengsels is dat ze als vloeistof in de spuitbus aanwezig zijn. Zolang er nog vloeistof is, zal de dampdruk (bij gelijkblijvende temperatuur) constant blijven. Propaan/butaanmengsels worden zelfs “op maat” gemaakt om een bepaalde dampdruk te bereiken. Bij samengeperst gas zal de druk afnemen naarmate de spuitbus meer gebruikt wordt.

Ook worden sommige spuitbussen nu als pompverstuiver geleverd waardoor geen drijfgas meer nodig is en de energie voor het vernevelen door de indrukkende gebruiker zelf wordt geleverd.

Bijdrage aan het broeikaseffect

De bijdrage aan het broeikaseffect wordt uitgedrukt in Global Warming Potential, kortweg GWP. Deze waarde geeft aan hoe groot de bijdrage is aan het broeikaseffect. Het getal vertegenwoordigd een waarde welke aangeeft hoeveel kg CO2de vergelijkbare bijdrage levert aan het broeikaseffect. De GWP van CO2 zelf is uiteraard 1, zie onderstaande tabel. Van al deze drijfgassen is dus de bijdrage aan het broeikaseffect minimaal en voldoen daarmee ruimschoots aan de meest recente wetgeving.

Drijfgas GWP
Propaan/butaanmengsels 2.3-3.3
Dimethylether (DME) 1
Samengeperste lucht 0
Koolzuurgas (CO2) 1

Propaan/butaan drijfgassen zijn sinds halverwege de jaren ’70 het meest voorkomende drijfgas in spuitbussen. In de afgelopen jaren hebben VOC-voorschriften het percentage koolwaterstoffen in aerosolen verlaagd, maar ze blijven de eerste keuze voor producten over de hele wereld. Dit komt door het volgende:

  • Kosten – laag in vergelijking met andere drijfgassen en de hoeveelheid propaan/butaan-mengsel als percentage van de formulering zorgt voor lagere kosten per eenheid;
  • Druk – Propaan/butaanmengsels zorgen voor drukken tussen 1.2 en 7.0 bar (bij 20 °C) en zijn compatibel met alle andere oude en nieuwe drijfgassen;
  • Stabiliteit – Propaan/butaanmengsels worden gebruikt in een op oplosmiddel gebaseerde en op water gebaseerde formule. Ze creëren stabiele emulsies en kunnen zonder hydrolyse in watersystemen worden gebruikt;
  • Toxiciteit – Propaan/butaanmengsels staan op de GRAS-lijst en hebben hoge TLV’s. (Threshold limit values);
  • Milieu – Hoewel propaan en butaan koolwaterstoffen en dus VOC’s zijn, hebben ze lage MIR-waarden (Maximum Incremental Reactivity) en werken ze goed in formules op basis van reactiviteit.

Meer weten?

Onze leden denken graag met u mee. Samen kunnen we de ideale oplossing vinden.

Inloggen