De ideale transitiebrandstof

Propaangas is een afgeleid product van aardgas of aardolie en ontstaat bij raffinage van aardolie, bij de winning van aardgas of het vloeibaar maken van aardgas naar LNG. Propaan is als gasvormige brandstof minder vervuilend dan vloeibare brandstoffen. Bij verbranding komt minder CO2– en zwaveluitstoot vrij en bijna geen fijnstof.

Voordelen van propaangas

  • Meerdere opslagmogelijkheden over lange periode zonder kwaliteitsverlies: Propaan is onder lichte druk vloeibaar en kan daardoor makkelijk worden opgeslagen in navulbare gasflessen of tanks (boven- of ondergronds);
  • Lage CO2 –uitstoot;
  • Lage fijnstof uitstoot;
  • Groeiende beschikbaarheid van de duurzame variant, Biopropaan: Biopropaan werkt exact hetzelfde als gewoon propaan, maar wordt geproduceerd uit 100% duurzame grondstoffen en stoot zo tot 80% minder CO₂ uit;
  • Makkelijk te combineren met duurzaam: Propaan (en biopropaan) als energiebron voor verwarming van woningen is uitstekend te combineren met bijvoorbeeld een warmtepomp en zonnepanelen;
  • Krachtig, snel, makkelijk en efficiënt;
  • Betaalbaar, flexibel, betrouwbaar en beschikbaar.
Een groot voordeel van het gebruik van propaangas is dat de uitstoot van CO2 in de lucht veel lager ligt dan bij andere brandstoffen.
Propaan hoofdbestanddeel van LPG heeft een CO2 uitstoot van 1.86 g CO2. Dit is bij bijvoorbeeld Diesel (3.13g CO2) en Benzine (2.78g CO2) aanzienlijk hoger. Daarnaast is de verbranding van propaangas zeer schoon en komt er weinig fijnstof bij vrij. Dit is goed voor de luchtkwaliteit. Door de hoge verbrandingsgraad en de lage hoeveelheid fijnstof is de brandstof ook beter voor apparatuur zoals motoren. Door de lagere uitstoot komt er minder vervuiling in de motor en gaat deze langer mee.

Meer weten?

Propaan: de ideale transitiebrandstof

voor decentrale energiesystemen

Propaan en biopropaan zijn belangrijke deeloplossingingen binnen de Nederlandse energietransitie. Nederland wil binnen afzienbare tijd onafhankelijk worden van het Gronings aardgas. Daarnaast staan er duidelijke doelen in het Klimaatakkoord voor de reductie van de CO₂-uitstoot. Beide onderwerpen vragen om een brede aanpak waarbij meerdere technieken en alternatieven voor aardgas bijdragen aan de totale energietransitie.
Propaan kan lange tijd onder een relatief lage druk opgeslagen worden, zonder afbreuk aan de productkwaliteit, zonder stelselmatige drukopbouw/productverlies en zonder verdere milieu impact. Hierdoor kan propaan in toekomstige decentrale energiesystemen een belangrijke rol spelen. Propaan is zwaarder dan lucht en is geen broeikasgas, waardoor het bij eventueel ongewenst vrijkomen het klimaat niet negatief zal beïnvloeden. 2% van Nederland is niet aangesloten op het aardgasnetwerk en maakt al gebruik van alternatieve energiebronnen, waaronder propaangas en biopropaan. Het is flexibel inzetbaar en bovendien een betrouwbare en CO₂-arme energiebron. Als gevolg van de klimaat- en energieambities en de uitfasering van het Groninger aardgas, worden decentrale energievoorzieningen de nieuwe norm. Tegelijkertijd is het de vraag of veelgenoemde duurzame energiebronnen kunnen voorzien in de benodigde energiebehoefte en zijn er risico’s met betrekking tot de betrouwbaarheid, leveringszekerheid, de flexibiliteit en de betaalbaarheid van deze bronnen. Daarom blijft propaan als gasvormige transitiebrandstof van belang in de toekomstige energievoorziening.

Vermindering van 80% CO2

Over biopropaan

Biopropaan komt als nevenproduct vrij bij het raffineren van biodiesel in een volledig groene bio-raffinaderij. Biopropaan is een nieuwe brandstof die volledig wordt geproduceerd uit restafval en hernieuwbare grondstoffen. Qua CO2-uitstoot presteert biopropaan nog beter dan conventioneel propaangas met een vermindering van de CO2-uitstoot tot wel 80%. Door de gelijke chemische samenstelling kan biopropaan direct worden toegepast waar propaan al wordt gebruikt.
De emissiereductie is onder andere afhankelijk van de grondstof waarmee biopropaan wordt gemaakt. De keuze van de grondstoffen is sterk afhankelijk van de vraag en het aanbod van deze grondstoffen in een bepaalde periode van het jaar. Daarom wordt de emissiereductie uitgedrukt in gemiddelde percentages tussen de 60% en 80% vergeleken met fossiele brandstoffen. Dat is in lijn met de EU Renewable Energy Directive, waarvoor de Europese Commissie gemiddelde waarden berekent op basis van alle fossiele brandstoffen. Biopropaan voldoet daarnaast aan de criteria van de Europese richtlijn inzake energie-efficiëntie en wordt erkend als hernieuwbare energie.

CO2-neutraal

Propaangas via carbon credits

Ook is het mogelijk gebruik te maken van CO2-neutraal propaangas in bulk, gastanks of gasflessen. De leden van de VVG doen dit door de CO2 uitstoot van propaan te compenseren door “Carbon Credits” aan te schaffen. Via carbon credits investeren zij in verschillende internationale projecten die ervoor zorgen dat de aarde weer wat groener wordt. Zo dragen we samen bij aan een duurzamere manier van energieconsumptie.

Wilt u meer weten?

We denken graag met u mee.

Inloggen