Propaan als koudemiddel

Recreatie

Propaan als koudemiddel

Koudemiddelen worden gebruikt in koelinstallaties of warmtepompen als medium voor het transport van warmte. Bij koudemiddelen wordt onderscheid gemaakt in natuurlijke koudemiddelen en synthetische koudemiddelen (H)CFK’s en HFK’s. Natuurlijke koudemiddelen hebben een veel lager broeikaseffect bij lekkage. Het broeikaseffect van HFK’s is 124 tot 22.800 maal groter dan het broeikaseffect van CO2. Het broeikaseffect van ammoniak is nul. Op (H)CFK’s is de Europese Ozonverordening van toepassing en op HFK’s de Europese F-gassenverordening. Vanuit milieuoogpunt zijn de natuurlijke koudemiddelen daarom een beter alternatief. Bij gebruik van natuurlijke koudemiddelen is veiligheid wel een aandachtspunt. Bij natuurlijke koudemiddelen vindt geen uitfasering plaats. De zwaardere HFK’s worden wel uitgefaseerd in de F-gassenverordening. HFK’s worden alleen maar schaarser en dus duurder. Op termijn is het daardoor onrendabel om volledig afhankelijk te zijn van traditionele HFK’s.

Voor de middelgrote en grote installaties zijn de natuurlijke koudemiddelen ammoniak en koolstofdioxide inmiddels gemeengoed in de markt. Voor de kleine consumententoepassingen zijn bijna alle producenten overgestapt naar propaan, butaan of iso-butaan. Het nog in te vullen gebied is dat van de kleine- tot middelgrote commerciële en industriële koelinstallaties. Bij buitenopstelling van de koude installatie opgebouwd als indirect systeem is propaan tot 50 kg koudemiddelinhoud op basis van veiligheidsaspecten een goed alternatief. De hogere investering op veiligheidsvoorzieningen kan binnen enkele jaren worden terugverdiend door het lagere energieverbruik.

Kortom: Propaan heeft een goede energieprestatieverhouding en is een energiezuinig natuurlijk koudemiddel. Indien het ontwerp voldoet aan de gestelde criteria is Energie Investering Aftrek (EIA) mogelijk met een netto voordeel van ruim 10% van het investeringsbedrag.

Meer weten?

Onze leden denken graag met u mee. Samen kunnen we de ideale oplossing vinden.

Inloggen