Stalverwarming en pluimvee

Recreatie

Stalverwarming en pluimvee

Voor de veehouderij is een goed stalklimaat van cruciaal belang voor een goede gezondheid en optimale groei van het vee. Hiermee kunnen vervelende problemen als diarree en luchtwegaandoeningen worden beperkt of zelfs voorkomen. Propaangas heeft een lage uitstoot van CO₂, waardoor vee geen hinder ondervindt van verbrandingsgassen en de stallen op een efficiënte manier verwarmd worden.

Een eigenschap van propaangas is de hoge calorische waarde. Daardoor is het gas nauwkeurig te controleren. Deze eigenschap is belangrijk voor het verwarmen van stallen. De klimaatomstandigheden in de stal moeten afgestemd zijn op de juiste leeftijd/stadium van kalveren of varkens. Met propaankachels en/of stralingsverwarmers kan de temperatuur perfect worden afgestemd op de gewenste klimaatomstandigheden voor u en uw vee.

Jong pluimvee is bijvoorbeeld kwetsbaar voor de kou.  De warmte die vrijkomt door verwarming met propaan is vochtig. Dit creëert een stressvrije omgeving voor het pluimvee. Het verbrandingsproces van propaan is dusdanig schoon, dat het leefmilieu van de dieren onaangetast blijft.

Meer weten?

Onze leden denken graag met u mee. Samen kunnen we de ideale oplossing vinden.

Inloggen