In de wijk

In de wijk

Propaan is ook in te zetten in een netwerk of decentraal energiesysteem. Het lijkt op het nationale aardgasnetwerk, maar dan lokaal. Hierdoor is een wijk of cluster van woningen of bedrijven eenvoudig met elkaar te verbinden. Afrekening gebeurt op basis van gasmeters, net als bij een aardgasnetwerk. Door te werken met biopropaan ontstaat op deze manier een duurzame collectieve oplossing: één tank, meerdere woningen. De woningen blijven individueel te monitoren met gasmeters en de mogelijkheid blijft bestaan om een individueel overschakelen te schakelen naar andere duurzame energiebron of deze te combineren met propaangas. Ook een lokaal warmtenet of ketelhuis is uitstekend te verwarmen met propaan. Hier zijn ook weer combinaties met andere duurzame opties mogelijk, zoals een situatie waarbij een warmtepomp een groot deel van de warmte levert en een propaanketel de pieken opvangt en in tijden van onderhoud actief is. Dat resulteert in een efficiënte warmtevoorziening die gebruik maakt van verschillende bronnen: een duurzame warmtepomp voor de basisenergie aangevuld met extra energie van propaan.

Nieuwbouwwoningen

Sinds medio 2018 is de verplichting van netbeheerders om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het aardgasnet vervallen. In de praktijk betekent dit dat alleen in

Lees verder

Meer weten?

Onze leden denken graag met u mee. Samen kunnen we de ideale oplossing vinden. 

Inloggen