Petrochemie

Recreatie

Petrochemie

Met de ontwikkeling in de petrochemische industrie krijgt propaan meer aandacht als basisgrondstof voor de chemische industrie. Bij de chemische productie kan propaan worden omgezet in ethyleen, propyleen, butyleen of butadieen door middel van een scheidingsproces. Dit proces wordt kraken genoemd, waarbij het propaan of een andere grondstof aan hoge temperaturen wordt blootgesteld om de moleculen te breken en de verbindingen te vormen.

Deze veel voorkomende petrochemische bouwstenen worden gebruikt voor de productie van synthetisch plastic, synthetisch rubber, synthetische vezels te produceren en ook om farmaceutische producten, of kleurstoffen te produceren. Deze worden vervolgens gebruikt om tal van eindproducten te produceren, zoals zwembadbekleding, voedselverpakkingen, schoenen, banden en lijmen.

Propaan geproduceerd door gasfractionering heeft een hogere zuiverheid dan dat geproduceerd door raffinage en is een betere chemische grondstof. Door de snelle ontwikkeling van schaliegas in de Verenigde Staten is de afgelopen jaren het aanbod van propaan aanzienlijk toegenomen. Dit heeft groeimogelijkheden geboden voor kansen in de petrochemische industrie.

Meer weten?

Onze leden denken graag met u mee. Samen kunnen we de ideale oplossing vinden.

Inloggen