Agrarische industrie

Agrarische industrie

Voor veel agrarische ondernemers, vooral akkerbouwers en veehouders, is het gebruik van propaangas heel vertrouwd. In de buitengebieden van Nederland zijn meer dan 30.000 huishoudens en bedrijven niet aangesloten op het aardgasnetwerk. Het overgrote deel hiervan maakt gebruik van propaan als energiebron. Agrarische industrie is in verschillende sectoren onder te verdelen. Denk dan aan veeteelt, visteelt en bosbouw. Een gas als propaan is zeer geschikt voor deze industrie. In tegenstelling tot stookolie is propaan niet vervuilend. De verbranding van propaan niet alleen schoon, maar ook goed regelbaar.

Verwarmen kassen

Een constante temperatuur in tuinbouwkassen is van groot belang voor de groei en opbrengst van gewassen. Kou heeft negatieve invloed op vruchtzetting en vertraagt de

Lees verder

Drogen van gewassen

Het drogen van gewassen vraagt om een constante en goed regelbare temperatuur.  Met propaangas kunt u op een veilige en eenvoudige manier de temperatuur optimaliseren

Lees verder

Onkruid verwijderen

Chemische middelen staan steeds meer onder druk in de land- en tuinbouw. Een ecologisch alternatief is thermische onkruidbestrijding met propaangas. De hoge temperaturen vernietigen niet alleen het

Lees verder

Meer weten?

Onze leden denken graag met u mee. Samen kunnen we de ideale oplossing vinden. 

Inloggen