Wat doet de VVG?

De VVG, Vereniging Vloeibaar gas, onderhoudt contacten en werkt samen met diverse instellingen, overheden en regelgevende instanties, teneinde het gebruik van vloeibaar gas op een veilige, milieuvriendelijke, praktische en technisch juiste wijze te bevorderen.


De Vereniging Vloeibaar Gas (VVG) is een branchevereniging die de belangen behartigt van de aangesloten leden. De VVG heeft een bestuur dat ondersteund wordt door een Automotive Commissie, een Commissie Externe Veiligheid en een Technische Commissie.


Middelen

 • Volgen en delen van nationale en internationale ontwikkelingen in de branche;
 • Proactieve opstelling richting overheid met betrekking tot regelgeving;
 • Promotie van de branche;
 • Voeren van actief veiligheidsbeleid mede aan de hand van de VVG veiligheidsgedragscode.


Veiligheid

 • Veiligheid is een voorwaarde om goed te kunnen opereren;
 • We stellen ons proactief op als het gaat om veiligheid;
 • De keten is belangrijk, we geven bijvoorbeeld voorlichting aan de gebruiker;
 • Het vastleggen en analyseren van incidenten;
 • Het bevorderen van erkenningsregelingen om het gehele vakgebied te dekken;
 • Het uitvoeren van safety audits in eigen bedrijf;
 • Het beschikbaar stellen van kennis en materieel in geval van incidenten.

De leden van de VVG worden geacht dit beleid te onderschrijven.

Een voorbeeld van een industriƫle propaangasinstallatie

Netwerkpartners van de VVG:

De VVG gelooft in de kracht van samenwerking. Daartoe werkt de VVG o.a. samen met de volgende organisaties om het gebruik van vloeibaar gas op een veilige, milieuvriendelijke, praktische en technisch juiste wijze te bevorderen.

Antargaz Hoes Errogas
alltech
alltech
alltech
Bol van Staveren
alltech
foja
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
ONE Dyas
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech

Overzicht alle leden »