Uiteenlopende reacties op Klimaatakkoord

Vrijdag heeft Ed Nijpels, de voorzitter van Nederlandse Klimaatberaad, het ontwerp van Klimaatakkoord, plechtig overhandigd aan de bevoegde minister, Eric Wiebes (VVD). Het is een uitvoerig document van 233 bladzijden, maar de reacties volgden al snel, sommige zelfs onder embargo, voor de officiële voorstelling.

Het (ontwerp tot) Klimaatakkoord bevat een omvangrijk samenhangend pakket waarmee Nederland in 2030 de uitstoot van CO2 met ten minste 49% zou kunnen terugdringen. De komende maanden rekent het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de afspraken door.

“Het ontwerp-Klimaatakkoord kan voor een doorbraak zorgen,” zegt Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). “Het ontwerpakkoord moet leiden tot twee miljoen aardgasvrije huizen, twee miljoen elektrische auto’s en 70% elektriciteit uit zon en wind in 2030, met een veel schonere industrie. Het is daarvoor cruciaal dat de politiek bereid is om de voorgestelde concrete maatregelen ook daadwerkelijk te nemen –en dat de doorrekening van PBL laat zien dat de maatregelen voldoende zijn. Anders is er een ‘derde helft’ nodig om alsnog extra maatregelen af te spreken, zonder onszelf rijk te rekenen. Wanneer er extra maatregelen nodig zijn om de doelen te halen, is dit de eerste optie: ‘vervuiling mag niet goedkoper zijn dan vergroening.’

“Ondanks aandringen van diverse groeperingen blijft het kabinet zich alleen richten op elektrisch vervoer en waterstof. Er zijn oplossingen voor verlaging van het bestaande wagenpark die meer CO2- en fijnstofbesparing opleveren voor veel minder geld en die per direct beschikbaar zijn. Helaas lijkt het kabinet daar geen oog voor te hebben. Een gemiste kans waardoor de burger te veel moet gaan betalen voor CO2-besparing,” zegt Hans Verhoeven, woordvoerder voor Platform Autogas.

Lees het gehele artikel op fluxenergie.nl


Admin Occhio - 07-01-2019

alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
foja

Overzicht alle leden »