Toepassingen

Productie

Dankzij propaangas kan uw onderneming gebruik (blijven) maken van gas als energiebron voor allerlei productieprocessen. De energie die voortkomt uit propaangas is erg flexibel en heel gebruiksvriendelijk. Dankzij deze flexibiliteit kan men het gas bijvoorbeeld gebruiken voor het verwarmen van onder andere smelt-, bak-, of droogovens, maar ook voor het koken of stomen van producten. Propaangas heeft […]

Heftrucks en intern transport

Daar waar goederen verplaatst worden, worden vaak heftrucks ingezet. Dit moet efficiënt, zonder tijdverlies en zonder verspilling van energie gebeuren. Voor intern gebruik rijden veel heftrucks op propaan als schone motorbrandstof. Steeds meer bedrijven willen het werkklimaat van hun werknemers verbeteren en tegelijkertijd hun CO₂-uitstoot reduceren. Hierin speelt de aandrijving van heftrucks een belangrijke rol. […]

Eigen vulinstallatie binnen uw bedrijf

Heeft u veel heftrucks of maakt u veelvuldig gebruik van propaan in uw bedrijfsproces? Dan is het de moeite waard om te kijken naar een eigen vulinstallatie binnen uw bedrijf. Dit kan er net voor zorgen dat u sneller kunt opereren of minder afhankelijk bent van derden. Bijvoorbeeld voor de groenvoorziening van gemeentes en groenverzorgers […]

Drijfgassen

Propaan wordt verder ingezet als drijfgas in spuitbussen. Een drijfgas is een gas dat in spuitbussen wordt gebruikt om de inhoud onder druk te zetten, zodat deze naar buiten ontwijkt als het ventiel wordt ingedrukt. De aerosol industrie gebruikt propaan ter vervanging van Chloorfluorkoolstofverbindingen, bekend als CFK’s. CFK’s zijn verantwoordelijk voor de gaten in de […]

Koudetechniek en koudemiddel

De koudetechniek, of koeltechniek, neemt binnen de installatiebranche een bijzondere plaats in. Bedrijven die koeltechnische apparatuur en airconditioners installeren, repareren of onderhouden, moeten gecertificeerd zijn en zijn aan strikte regelgeving gebonden. De invoering van de F-gassen verordening in 2015 beperkt het gebruik van HFK’s (synthetische koudemiddelen) omdat deze een grote bijdrage leveren aan opwarming van […]

Propaan als koudemiddel

Koudemiddelen worden gebruikt in koelinstallaties of warmtepompen als medium voor het transport van warmte. Bij koudemiddelen wordt onderscheid gemaakt in natuurlijke koudemiddelen en synthetische koudemiddelen (H)CFK’s en HFK’s. Natuurlijke koudemiddelen hebben een veel lager broeikaseffect bij lekkage. Het broeikaseffect van HFK’s is 124 tot 22.800 maal groter dan het broeikaseffect van CO2. Het broeikaseffect van […]

Verwarming, betondroging, wegwerkers en de bouwkeet

Voor betondroging is propaangas een betrouwbare brandstof. Het drogen van beton in de koude gietbouw met propaangas kan de productiesnelheid bevorderen. Dankzij het hoge rendement van propaangasbranders hardt beton sneller uit en kunt u na het storten snel starten met ontkisten, wat het bouwproces versnelt. Ook wegenwerkers staan altijd onder tijdsdruk en asfalteermachines moeten 24 […]

Propaan voor dakdekkers

Propaan is de meest toegepaste brandstof voor de professionele verwerking van dakbedekking. Propaan wordt gebruikt om bitumendakbedekking te verwarmen. Hierdoor wordt het product zacht en flexibel en eenvoudig aan te brengen. Propaan heeft de gunstige eigenschap dat het pas bevriest bij een temperatuur van -42 graden Celsius. De dakdekker kan dus het hele jaar doorwerken. […]

Metaalindustrie (lassen en snijden)

In de metaalindustrie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van gassen. Voor het verkrijgen van een optimale productkwaliteit en een hoge productiviteit zijn zowel het juiste gas als de juiste toepassing van groot belang.

Petrochemie

Met de ontwikkeling in de petrochemische industrie krijgt propaan meer aandacht als basisgrondstof voor de chemische industrie. Bij de chemische productie kan propaan worden omgezet in ethyleen, propyleen, butyleen of butadieen door middel van een scheidingsproces. Dit proces wordt kraken genoemd, waarbij het propaan of een andere grondstof aan hoge temperaturen wordt blootgesteld om de […]

Inloggen