Publicaties

DVFG Propaan bouw 2019

Admin Occhio | 09-05-2019

Download PDF

FeBuPro Propaan en LPG Autogas 2019

Admin Occhio | 09-05-2019

Propaan en LPG autogas onmisbare alternatieven in de energietransitie.

Download PDF

RVO Kansen bio-energie op aardgasloze locaties 2018

Admin Occhio | 09-05-2019

Kansen bio-energie op aardgasloze locaties.

Download PDF

Hulpplan LPG/propaan incidenten 2018 – Vereniging Vloeibaar Gas

Admin Occhio | 12-09-2018

Dit document heeft als doel hulpinstanties bij een LPG/propaan incident de mogelijkheid te geven om binnen korte tijd over zowel deskundige kennis, als technische hulpmiddelen te laten beschikken, alsmede om deskundige voorlichting te geven over LPG/propaan.

Download PDF

Is LPG about to make a comeback?

Admin Occhio | 15-02-2018

The time may have finally come for liquefied petroleum gas as a fuel. Whatever happened to liquefied petroleum gas (LPG)? In the post-Dieselgate era, when many cities are pondering banning diesel-engined vehicles and air quality is becoming a top-line political issue, surely a low-CO2 fuel that is inexpensive and extremely low in tailpipe pollution should be enjoying a revival?

Download PDF

AEGPL Measuring emission performance of Autogas cars in real driving conditions

Admin Occhio | 07-02-2018

Tests undertaken by independent experts in two different countries: The University of Applied Sciences in Saarbr├╝cken, Germany, and the Engineering Consultancy V-Motech in France.

Download PDF

VVG Petitie Gelijk speelveld voor autogas(LPG)

Admin Occhio | 07-02-2018

Ondanks de afspraken die zijn gemaakt tijdens de zogenaamde Ketenstudie, waarbij de autogassector de veiligheid verder zou vergroten en de overheid beloofde de fiscale positie van autogas (LPG) niet verder te verslechteren, heeft de sector moeten constateren dat de overheid zich niet aan haar deel van de afspraak heeft gehouden.

Download PDF

VVG Routekaart (bio)LPG

Admin Occhio | 07-02-2018

Het klimaatakkoord van Parijs is een belangrijke doorbraak in de internationale samenwerking om de uitstoot van broeikasgassen sterk te verminderen. In de tweede helft van deze eeuw moet er balans zijn tussen uitstoot en opname van CO2. Nederland heeft de ambities van het akkoord onder andere vertaald in de energieagenda.

Download PDF

Rapport Routekaart LPG/Bio-LPG

Admin Occhio | 07-02-2018

In Nederland wordt jaarlijks in totaal 3.700MT LPG verbruikt, waarvan 183 MT in transport, 100 MT voor verwarming, 35 MT in industrie en agro, en overig in chemische industrie. Omdat LPG een lage milieu-impact heeft, en makkelijk te transporteren en op te slaan is, groeit het belang van LPG wereldwijd.

Download PDF

Flyer Routekaart LPG/Bio-LPG

Admin Occhio | 07-02-2018

In Nederland wordt jaarlijks in totaal 3.700MT LPG verbruikt, waarvan 183 MT in transport, 100 MT voor verwarming, 35 MT in industrie en agro, en overig in chemische industrie. Omdat LPG een lage milieu-impact heeft, en makkelijk te transporteren en op te slaan is, groeit het belang van LPG wereldwijd.

Download PDF
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
foja

Overzicht alle leden »