Autogas (LPG)

Autogas (LPG) is een waardevolle brandstof die een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit. In de Fuels Quality Directive van de EU wordt aangetoond dat de CO2 emissie van autogas 21% lager is ten opzichte van benzine (well to wheel). Indien bio-lpg wordt bijgemengd, dan ligt het besparingspotentieel uiteraard nog vele malen hoger. Tevens heeft een voertuig op LPG nauwelijks fijnstof uitstoot (95% reductie t.o.v. een voertuig met direct injection op benzine). Autogas wordt door de Europese Commissie beschouwd als een “Established Alternative Fuel”.

Autogas kan toegepast worden in personenauto’s, taxi’s en autobussen en is in Europa op grote schaal te verkrijgen. De Europese Commissie heeft als doel om in 2020 tenminste 20% van de brandstoffen te laten bestaan uit alternatieve bron. Hieronder wordt naast autogas ook de toepassing van waterstof, biodiesel en aardgas verstaan.

autogas LPG
Propaan LPG Bulk

Propaangas in bulk

Propaangas in bulk wordt gebruikt voor de verwarming van woonhuizen, agrarische bedrijven, recreatie- en bungalowparken en bedrijven die niet op ons aardgasnet zijn aangesloten. Propaan kan in bulk worden afgenomen in bovengrondse of ondergrondse tanks. Voor het plaatsen van een tank kunt u beroep doen op één van onze leden. Deze zijn op de hoogte van alle wettelijke voorschriften en kunnen u daarover uitgebreid voorlichten.

In ieder geval moet rekening worden gehouden met de afstand van de tank en de omringende opstallen. Binnen 1,5 meter rondom de tank mogen geen materialen worden opgeslagen.

De vereiste minimale afstand tussen de propaantank en het pand (woning/bedrijf) van een andere propaangasgebruiker bedraagt tenminste 15 meter. De afstand tussen de propaantank en het pand van een niet-propaangasgebruiker is afhankelijk van de tankinhoud van de propaantank. Hierover kunt u alles nalezen in de PGS 19.

 

Flessen

Bijna iedereen heeft wel eens een gasfles gebruikt, bijvoorbeeld op de camping voor koken en verwarming of thuis in combinatie met een verplaatsbare kachel, een terraskachel of een gasbarbecue.

Gasflessen worden professioneel gebruikt door loodgieters, schilders, dakdekkers, ballonvaarders en in de horeca. Daarnaast worden gasflessen gebruikt bij de bestrijding van onkruid.

Een nieuwe ontwikkeling is de kunststof gasfles. Het voordeel van een deze fles is dat het lichter is dan een stalen fles en doordat het kunststof transparant is kan men zien hoeveel gas er nog in zit.

De inhoud van flessen en cilinders varieert van 5 tot 33 kg en wordt bijna uitsluitend met propaangas gevuld, omdat dit bij temperaturen tot minus 42 graden Celsius bruikbaar blijft. Dit in tegenstelling tot butaangas dat bij temperaturen beneden de 0 graden Celsius niet goed bruikbaar meer is.

Butaan- of propaangas in flessen of cilinders is veilig te gebruiken wanneer u de betreffende veiligheidsregels in acht neemt. Hiervoor zijn speciale folders bij de verschillende leveranciers van gasflessen beschikbaar.

Meer informatie over gasflessen kunt u krijgen bij de meeste leden die bij de VVG zijn aangesloten.

flessengas lpg VVG
Antargaz Hoes Errogas
alltech
alltech
alltech
Bol van Staveren
alltech
hamer
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
ONE Dyas
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech

Overzicht alle leden »