Nieuws

Eerste Nederlandse gasflessenautomaat in Almere

Gasleverancier Antargaz heeft bij de Tango-benzinepomp aan de Omroepweg in Almere de eerste automatische gasflessenmachine van Nederland geplaatst. Bij de gasflessenautomaat kan niet alleen een gasfles gehuurd worden, maar het is ook mogelijk om een lege fles in te ruilen. In andere landen had Antargaz al dergelijke automaten. Lees meer.

Verder lezen »

Multilaterale overeenkomst MO 325 en RID 2020-2

Als gevolg van de coronacrisis zijn er maatregelen getroffen i.v.m. het verlopen van de keuringdata van tanks. In de twee bijgaande documenten treft u hier de besluiten van aan. Het ministerie van I&W roept het bedrijfsleven daarbij op dat met name vullers en lossers van tanks* om deze, als de keuringsdatum is verstreken, te onderwerpen […]

Verder lezen »

Amsterdam wint duurzaam groen gas uit rioolwater

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht bouwt in Amsterdam een speciale installatie om groen gas te winnen uit rioolwater. Het schone en duurzame gas kan worden geleverd aan duizenden Amsterdamse huishoudens om te koken en de woning te verwarmen, meldt het hoofdstedelijke waterbedrijf Waternet. De bedoeling is dat Amsterdam in 2040 van het aardgas af […]

Verder lezen »

‘Duurzame verwarming moet goedkoper zijn dan gas’: gemeenteraad Groningen hekelt hoge tarieven WarmteStad

De tarieven die WarmteStad in Groningen voor duurzame warmte hanteert, overschrijden het wettelijke maximum niet. Het stadsbestuur ziet dus geen reden om ze te verlagen, maar meerdere gemeenteraadsfracties vinden de prijzen toch te hoog. Lees verder.

Verder lezen »

Plan voor uitstel heffing energiebelasting vanwege corona

Voordat het coronavirus Nederland bereikte, was het Klimaatakkoord een hot item voor het kabinet. Het Klimaatakkoord moet ervoor zorgen dat Nederland de uitstoot van broeikasgas CO2 de komende jaren fors gaat terugdringen. Daarvoor waren er allerlei maatregelen bedacht die bijvoorbeeld gas hoger zouden belasten en elektriciteit lager. Een van de opties in het Noodpakket banen […]

Verder lezen »

Niet alle grootverbruikers kunnen op tijd stoppen met Gronings gas

Niet alle bedrijven die in oktober 2022 verplicht van het Gronings gas af moeten, gaat dat daadwerkelijk lukken. Dat meldt minister Eric Wiebes van economische zaken en klimaat. Lees verder.

Verder lezen »

Zeeland wacht met gas afkoppelen tot er een ‘betrouwbaar’ alternatief is

Zeeuwse wijken gaan pas definitief van het gas af als er een “betrouwbaar en betaalbaar alternatief” is. Zo blijkt uit de Regionale Energiestrategie (RES) die de provincie onlangs presenteerde. Zeeland wil vanaf 2050 alleen nog maar hernieuwbare energie opwekken. Bovendien moeten in dat jaar alle woningen in de provincie energieneutraal zijn en mag het vervoer […]

Verder lezen »

ADR, RID en ADN en geldigheid certificaten

De multilaterale overeenkomsten over verlenging van certificaten voor personen werkzaam in het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR, RID en ADN) zijn bekend. Het betreft de verlening van de geldigheid van certificaten/diploma’s tot eind 2020. De overeenkomsten zijn internationaal al van kracht. Lees hier het document.

Verder lezen »

‘Waterstof en groen gas via leidingen naar huizen’

Netbeheerders willen dat het netwerk van gasleidingen in gebruik blijft als Nederland van het aardgas af gaat. Groen gas (uit bijvoorbeeld rest of gft-afval) en waterstof kunnen via deze leidingen naar de huizen toe, meldt Han Slootweg, directeur bij netbeheerder Enexis Groep in het AD. Zonder gas krijgen we de helft van de huizen op […]

Verder lezen »

‘In Zeeland gaat niemand verplicht van het gas af’

Regionale energiestrategie Als eerste energieregio heeft Zeeland zijn klimaatplannen klaar. Vooral het aantal zonnepanelen moet stijgen. Lees verder.

Verder lezen »

alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
alltech
foja

Overzicht alle leden »