max

Mark Harbers (VVD): Gehele ideeënrijkdom van groot belang voor bebouwde omgeving

Erik en Thomas: “In 2050 moeten alle klimaatdoelen gerealiseerd zijn. Dit betekent dat de energievoorziening klimaatneutraal moet zijn. Het ministerie van EZK heeft echter de inschatting gemaakt dat gasvormige brandstoffen hoogstwaarschijnlijk niet te missen zijn in de industrie, de woningbouw en het transport. Groen gas en waterstof gaan ongetwijfeld een grote rol spelen. Welke rol zie […]

Inloggen