Wat doet de VVG

 

De Vereniging Vloeibaar Gas (VVG) is een branchevereniging die de belangen behartigt van de aangesloten leden. De VVG heeft een Bestuur dat ondersteund wordt door een Automotive Commissie, een Commissie Externe Veiligheid en een Technische Commissie.

 

Doel


De VVG onderhoudt contacten en werkt samen met diverse instellingen, overheden en regelgevende instanties, teneinde het gebruik van vloeibaar gas op een veilige, milieuvriendelijke, praktische en technisch juiste wijze te bevorderen.

 

Middelen


-      Volgen en delen van nationale en internationale ontwikkelingen in de branche;

-      Proactieve opstelling richting overheid met betrekking tot regelgeving;

-      Promotie van de branche;

-      Voeren actief veiligheidsbeleid mede aan de hand VVG veiligheids gedragscode;

 

Veiligheid


Veiligheid is voor ons belangrijk; doelstelling dient te zijn een "zero-incident" situatie:

-      veiligheid is een voorwaarde om goed te kunnen opereren;

-      we stellen ons proactief op als het gaat om veiligheid;

-      de keten is belangrijk, we geven bijvoorbeeld voorlichting aan de gebruiker;

-      het vastleggen en analyseren van incidenten;

-      het bevorderen van erkenningsregelingen om het gehele vakgebied te dekken,

-      het uitvoeren van safety audits in eigen bedrijf;

-      het beschikbaar stellen van kennis en materieel in geval van incidenten.

 

De leden van de VVG worden geacht dit beleid te onderschrijven  

 

 

 

Nieuwsberichten


Rijden op autogas (LPG) wordt nog schoner en groener; In 2016 groene Bio-LPG beschikbaar!

Maandag 22 september - Het bedrijf Neste Oil breidt momenteel haar raffinaderij in Rotterdam uit met de bouw van een bio-propaan installatie. In 2016 wordt een productie van 30.000-40.000 ton per jaar verwacht. 

Lees Meer

Persbericht; Daling LPG afzet van 30% door accijnsverhoging

Wiebes’ accijnsverhoging jaagt behalve autogasrijders ook boeren, tuinders, recreatieondernemers en gezinnen op enorm hoge kosten

Lees Meer

Persbericht: Toekomstvisie duurzame brandstoffenmix

LPG en Bio-LPG spelen grote rol in toekomstige duurzame brandstoffenmix

Lees Meer

Persbericht: Accijnsverhoging raakt LPG hard, aldus Wiebes

LPG sector krijgt klap van 37%, maar Wiebes doet niets aan accijnsverhoging

Lees Meer

Brief aan Staatssecretaris Wiebes inzake accijns

VVG uit zorgen om gevolgen accijnsverhoging

Lees Meer

Voorzitter van de VVG, Wim Peels, biedt petitie aan aan de vaste Kamercomissie van Financien
Lees Meer

Kabinet bereid accijnsverhoging op diesel en LPG aan te passen
Lees Meer

Gebruik Verbrandingstoestellen voor verwarming in Bouwwerken en Tenten
Lees Meer

Verkoop LPG-auto's meer dan verdubbeld
Lees Meer

Persbericht VVG Europese Commissie: LPG-autogas dominant in brandstofmix 2020

Lees Meer

Etikettering van propaan- en butaanhouders conform EU - GHS
Lees Meer

Geen verhoging accijns op LPG in 2011
Lees Meer

Rijden op LPG (autogas) nog steeds voordeliger en schoner voor het milieu.
Lees Meer

Hittewerende bekleding LPG tankauto's vanaf 1 januari 2011 verplicht.
Lees Meer

Vereniging Vloeibaar Gas biedt petitie aan tegen accijnsverhoging op Autogas en Propaangas
Lees Meer

Symposium Autogas 2010, groot succes!

Het Symposium Autogas 2010 Schoon, Innovatief en Veilig dat 8 maart j.l. gehouden werd bij

Schenk Transport te Papendrecht is een daverend succes geworden.

Lees Meer